Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:31:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:34:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:36:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:38:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:40:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pawilonu handlowego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:42:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:43:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:51:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:52:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew części nieruchomości z obrębu Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:53:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:55:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:56:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku