Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 14:39:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 14:03:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:18:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:22:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:25:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXXII/281/2013
Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stęszew na lata 2013 - 2032  
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 12:58:29 Informację zaktualizowano 2014-01-13 11:52:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:02:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:05:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:08:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku