Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:15:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:17:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:18:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:20:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Stęszewie i Dębnie o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:28:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku