Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew
2015-10-27 13:38:54
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew
2015-10-27 13:36:17
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 października 2015 roku
2015-10-20 14:48:10
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 października 2015 roku
2015-10-14 09:47:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo i Sapowice
2015-09-25 08:56:57
Znak sprawy:PP.6721.004.14 O B W I E S Z C Z E N I Eo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź
2015-09-24 09:25:10
Znak sprawy: PP.6733.015.15                                                               &nb  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm2, o długości około 235m wraz z ośmioma słupami oświetleniowymi i szafką sterującą, na działce o nr ewid. 425/11, obręb Stęszew – ul. Józefa Wybickiego
2015-09-24 07:54:38
Znak sprawy:PP.6733.018.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm2, o długości około 23  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej ø110 o długości ok. 180,0mb, na działkach o nr ewid. 252/7, 336, 304, obręb Będlewo (z wyłączeniem gruntów klasy III).
2015-09-22 10:10:03
Znak sprawy:PP.6733.017.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej ø110 o długości ok. 180,0mb, na dzia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 września 2015 roku
2015-09-17 11:49:18
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 września 2015 roku
2015-09-08 11:31:30
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, o długości ok. 48,0mb, na działkach o nr ewid. 1501/1, 1503/2, 1506/3, obręb Stęszew
2015-08-21 09:51:12
Znak sprawy:PP.6733.014.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem ka  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1158.2014
2015-08-19 11:32:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź
2015-08-13 12:41:18
Znak sprawy:PP.6733.015.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 sierpnia 2015 roku
2015-08-11 11:02:58
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 sierpnia 2015 roku
2015-08-06 09:59:10
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2015 roku
2015-07-21 14:46:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki
2015-07-17 12:13:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. wydania decyzji dla działki 1669/10 obręb Stęszew
2015-07-10 14:49:43
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2015 roku
2015-07-10 14:39:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 dn90, na działce o nr ewid. 198, obręb Zamysłowo
2015-07-10 09:03:39
Znak sprawy:PP.6733.012.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 dn90, na dział  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 443
poprzednie     następne