> Ogłoszenia pozostałe
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 września 2015 roku
2015-09-08 11:31:30
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, o długości ok. 48,0mb, na działkach o nr ewid. 1501/1, 1503/2, 1506/3, obręb Stęszew
2015-08-21 09:51:12
Znak sprawy:PP.6733.014.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem ka  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1158.2014
2015-08-19 11:32:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź
2015-08-13 12:41:18
Znak sprawy:PP.6733.015.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 sierpnia 2015 roku
2015-08-11 11:02:58
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 sierpnia 2015 roku
2015-08-06 09:59:10
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2015 roku
2015-07-21 14:46:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki
2015-07-17 12:13:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. wydania decyzji dla działki 1669/10 obręb Stęszew
2015-07-10 14:49:43
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2015 roku
2015-07-10 14:39:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 dn90, na działce o nr ewid. 198, obręb Zamysłowo
2015-07-10 09:03:39
Znak sprawy:PP.6733.012.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 dn90, na dział  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 roku
2015-07-02 13:30:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2015 roku
2015-07-02 13:15:36
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, obręb Zamysłowo, działka nr ewid. 279/2
2015-07-02 13:13:40
Znak sprawy:PP.6720.004.15   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej PVC/PE Ø110, o długości ok. 80,0mb dla zabudowy mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 447, 159, obręb Strykowo.
2015-07-01 13:23:13
Znak sprawy:PP.6733.011.15 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej PVC/PE Ø110, o długości ok. 80,0mb d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn63, o długości l=~250,0mb, na działce o numerze ewidencyjnym: 192/2, obręb Witobel
2015-06-29 15:40:14
Znak sprawy:PP.6733.002.14 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199. ze zmianami) informuję, że w dniu 29 czerwca  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 czerwca 2015 roku
2015-06-19 09:26:21
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej PVC/PE, o długości ok. 300,0m, na działkach o nr ewid. 184, 172/4, obręb Sapowice
2015-06-19 09:19:50
O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej PVC/PE ø110, o długości ok. 300,0m, na działkach o nr ewid. 18  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn63, o długości l=~13,0mb, na działce o numerze ewidencyjnym: 111, obręb Sapowice
2015-06-17 11:20:10
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn63, o długości l=~130,0mb, na działkach o numerach ewidencyjnych: 120, 11, obręb Piekary
2015-06-09 09:47:21
  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 434
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl