Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z 6 września 2017 roku
2017-09-07 18:26:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 sierpnia 2017 roku
2017-08-02 11:54:17
BURMISTRZ GMINY STĘSZEWStęszew, dnia: 2 sierpnia 2017r. Znak sprawy:PP.6730.056.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), i  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2017 roku
2017-07-28 12:01:46
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2017 roku
2017-07-28 12:00:05
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o decyzji
2017-06-08 20:19:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-05-31 08:08:49
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-05-23 12:42:14
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew o wszczęciu postępowania
2017-05-18 11:35:15
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo
2017-04-06 14:43:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo
2017-04-06 14:42:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającgo na budowie jednego obiektu do tuczu brojlera kurzego o obsadzie do 52920 sztuk (211,68 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 133/5, 132/2, obręb Zamysłowo.
2017-02-22 13:43:20
  ...więcej

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dimilin 480 SC
2017-02-08 16:48:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017-01-30 14:14:26
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z 17 stycznia 2017 roku
2017-01-19 07:13:37
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z 17 stycznia 2017 roku
2017-01-19 07:13:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 grudnia 2016 roku
2016-12-23 10:10:35
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
2016-12-23 09:00:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo
2016-12-23 08:57:38
  ...więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU
2016-12-09 21:04:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta gminy Granowo
2016-12-09 14:45:38
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 443
poprzednie     następne