> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze
2015-06-08 11:56:45
Ogłoszenie o naborze nauczyciela wychowania przedszkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach zatrudni od dnia 1 września 2015r. Nauczyciela wychowania przedszkolnego- w pełnym wymiarze godzin   Oferty można składać   ...więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie - nabór na stanowisko: Księgowa/y w wymiarze 0,5 etatu
2015-05-26 13:21:38
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie ogłasza ponowny nabór na stanowisko urzędnicze:Księgowa/y w wymiarze 0,5 etatu.Szczegółowe informacja umieszczone na stronie internetowej : Biuletynu Informacji Publicznej www.steszew.naszops  ...więcej

Nabór na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu
2015-05-12 12:28:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatuBurmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu A. Wymagania niezbędne:1) wykształce  ...więcej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw technicznych
2015-04-14 14:18:26
  ...więcej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: Monter/Konserwator sieci wodno - kanalizacyjnej
2015-04-09 09:17:09
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s promocji
2015-02-24 13:04:50
Komisja w składzie:- Dorota Stachowiak- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- Joanna Zaborska- członekprzeprowadziła nabór na stanowisko ds. promocji. Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzę  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s gospodarki gruntami
2014-12-19 09:13:45
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKODS. GOSPODARKI GRUNTAMI Komisja w składzie:- Dorota Stachowiak- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- Joanna Zaborska- członekprzeprowadziła kolejny nabór na stanowisko ds. gospodarki grunta  ...więcej

Nabór na stanowisko d/s promocji
2014-12-19 09:10:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw promocji Burmistrz Gminy StęszewOgłasza nabór na stanowisko do spraw promocji A. Wymagania:1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne lub marketing),2) pełna dyspozycyjność  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds Gospodarki Gruntami
2014-11-25 14:34:06
Komisja w składzie:- Dorota Stachowiak- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- Joanna Zaborska- członekprzeprowadziła nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami. Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogło  ...więcej

Nabór na stanowisko ds Gospodarki Gruntami
2014-11-25 14:29:47
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko do spraw gospodarki gruntami A. Wymagania:1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: geodezja, administracja),2) znajomość przepisów z zakresu ustaw: - o gospodarce nieruchom  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw gospodarki gruntami
2014-08-26 09:37:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw gospodarki gruntamiBurmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko do spraw gospodarki gruntami A. Wymagania:1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: geodezja, administracja), 2) znajo  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie
2014-07-03 10:29:52
Ogłoszenie o konkursie Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: - dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach ul.Parkowa 7, 62-060 Stęszew I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nast  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie
2014-06-11 15:01:01
WYNIKI NABORU NA STANOWISKODYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W STĘSZEWIE Komisja w składzie:- Maria Makowska- przewodniczący,- Elżbieta Przynoga- członek,- Joanna Zaborska- członekprzeprowadziła postępowanie w związku z naborem na stanowisko Dy  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie
2014-06-11 14:58:24
WYNIKI NABORU NA STANOWISKODYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STĘSZEWIE Komisja w składzie:- Maria Makowska- przewodniczący,- Elżbieta Przynoga- członek,- Joanna Zaborska- członekprzeprowadziła postępowanie w związku z naborem na stanowisko   ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie, w wymiarze ½ etatu
2014-04-24 10:46:54
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie, w wymiarze ½ etatu A. Wymagania konieczne:1) obywatelstwo polskie,2) wykształcenie wyższe, 3) co najmniej 3 letni staż pracy w jednostc  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie, w wymiarze ½ etatu
2014-04-24 10:43:49
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie, w wymiarze ½ etatu A. Wymagania konieczne:1) obywatelstwo polskie,2) wykształcenie wyższe, 3) co najmniej 3 letni staż pracy w jednos  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji
2014-02-19 11:06:51
Komisja w składzie:- Joanna Zaborska- przewodniczący,- Dorota Stachowiak- członek,- Marek Baranowski- członekprzeprowadziła nabór na stanowisko ds. inwestycji.Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Ur  ...więcej

Pokazano 41 - 57 z 57
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl