> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
zamówien publicznych Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Aleksander Alejski- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych.
Na ogłoszenie o naborze umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 4 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełnili wszyscy 4 kandydaci.
Przeprowadzono więc z nimi rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja zdecydowała, że na stanowisko ds. zamówień publicznych wybrany został Tomasz Walich z Będlewa. Najlepiej spełnił on stawiane wymagania oraz najlepiej odpowiedział na zadane mu w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskał wysoką ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:15:44 | Data modyfikacji: 2016-08-16 07:46:35.
Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:15:44
Data modyfikacji: 2016-08-16 07:46:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl