Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo.
2017-09-12 10:44:46
Znak sprawy:PP.6733.016.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo.
2017-08-28 08:15:42
Znak sprawy:PP.6733.015.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości l=~140,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 156, obręb Rybojedzko.
2017-08-22 08:32:53
Znak sprawy:PP.6733.019.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy drogi gminnej – dojazdowej – ul. Stęszewskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 130, 105, obręb Witobel.
2017-07-27 12:57:32
Znak sprawy:PP.6733.018.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy drogi gminnej – dojazdowej – ul.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1, 192/1, 192/2, obręb Witobel.
2017-07-27 08:09:39
Znak sprawy:PP.6733.017.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo.
2017-07-26 07:47:40
Nr sprawy:PP.6721.022.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo.
2017-07-12 14:04:25
Znak sprawy:PP.6733.016.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo.
2017-07-12 08:02:39
Znak sprawy:PP.6733.015.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
2017-07-11 08:12:27
Znak sprawy:PP.6730.056.2017  O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem admini  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej PE Ø90/110 o długości l=~60,0mb, obejmującej działkę o nr ewid. 113/26, obręb Sapowice.
2017-07-06 11:30:14
Znak sprawy:PP.6733.012.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lipca 2017 roku wyda  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
2017-06-27 14:28:55
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice.
2017-06-09 14:14:03
Znak sprawy:PP.6733.011.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 09 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu.
2017-06-06 13:35:50
Znak sprawy:PP.6730.056.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 23, ze zmianami) w związku z wnioskiem Pani Anny Połki z  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.
2017-06-02 14:09:54
Znak sprawy:PP.6733.010.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o długości l=~250,0m wraz z przepompownią ścieków, obejmującej działki o nr ewid. 125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko.
2017-06-02 14:06:35
Znak sprawy:PP.6733.009.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy dróg wewnętrznych na ul. Polnej i ul. Krętej w Dębienku, na terenie działek o nr ewid. 135, 136, 139, 140, 143/1, 143/3, 145/11, 146/7, obręb Dębienko.
2017-06-01 11:44:36
Znak sprawy:PP.6733.007.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 31 maja 201  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø90/110 o długości ok. l=~60,0m, obejmującej działkę o nr ewid. 113/23, obręb Sapowice.
2017-05-25 14:20:14
Znak sprawy:PP.6733.012.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø90/110 o dłu  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 181/1, obręb Witobel.
2017-05-25 13:49:56
Znak sprawy:PP.6733.008.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 25 maja 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
2017-05-24 12:18:17
Nr sprawy:PP.6721.008.2016 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pl  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo.
2017-05-23 06:53:20
Nr sprawy:PP.6721.022.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 159
poprzednie     następne