dot. projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew.
2018-02-19 15:18:57
Znak sprawy:PP.6733.034.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 lutego 2018 roku wy  ...więcej

dot. DECYZJI ODMOWNEJ lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ3116, przewidzianej do realizacji na terenie części działki ozn. nr ewid. 269 obręb Wronczyn, gmina Stęszew.
2018-02-14 13:29:09
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 13 lutego 2018 roku wy  ...więcej

dot. przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.
2018-02-06 14:49:32
Znak sprawy:PP.6733.033.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo.
2018-02-06 14:48:28
Znak sprawy:PP.6733.031.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 40 o długości l=~65,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.
2018-01-17 13:20:16
Znak sprawy:PP.6733.032.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo.
2018-01-08 12:14:44
Znak sprawy:PP.6733.030.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb Dębienko
2018-01-08 12:13:16
Znak sprawy:PP.6733.029.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o długości l=~55,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 148/4, 420 oraz 148/2, obręb Dębienko.
2018-01-04 14:52:14
Znak sprawy:PP.6733.028.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 stycznia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew
2018-01-04 08:02:23
Znak sprawy:PP.6733.034.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic:   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy drogi gminnej dojazdowej – ul. Kwiatowej, o długości całkowitej l=~400,0m, wraz z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342, 1343, 1344, obręb Stęszew.
2017-12-19 12:28:40
Znak sprawy:PP.6733.026.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 18 grudnia 2017 roku wy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo.
2017-12-18 15:03:05
Znak sprawy:PP.6733.031.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działk  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.
2017-12-18 10:16:30
Znak sprawy:PP.6733.033.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewide  ...więcej

Obwieszczebue Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Plewiska – Stęszew, o długości l=71,35m na działkach o nr ewidencyjnych: 183, 184, obręb Krąplewo.
2017-12-11 15:07:58
Znak sprawy:PP.6733.021.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 grudnia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.
2017-12-06 11:50:41
Znak sprawy:PP.6733.032.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40, n  ...więcej

Obwieszczenie - ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA w sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
2017-11-28 09:46:34
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 90 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), ZAWIADAMIAM że w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 14:00  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo, wywołanego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXIX/297/2017 z dnia 26 września 2017 roku.
2017-11-23 07:51:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo, wywołane  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.projektowanej budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo.
2017-11-16 09:16:48
Znak sprawy:PP.6733.030.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moder  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb Dębienko.
2017-11-16 08:52:37
Znak sprawy:PP.6733.029.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na dz  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o długości l=~55,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 148/4, 420 oraz 148/2 (w części nie objętej mpzp), obręb Dębienko.
2017-11-16 08:05:06
Znak sprawy:PP.6733.028.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o dłu  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2017-11-14 12:54:48
OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) or  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 181
poprzednie     następne