dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 120, 155/2, 113/17, obręb Łódź.
2018-07-25 07:29:42
Znak sprawy:PP.6733.007.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 23 lipca 2018 roku wy  ...więcej

dot.projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 47/19, 47/16, 47/15, 47/12, 47/7, 50, 46/1, 45/2, 45/9, 44/1, 43/1, 42, 24, obręb Strykowo.
2018-07-24 07:33:50
Znak sprawy:PP.6733.009.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257, ze zmianami), w związku z trwającym postę  ...więcej

dot. projektowanej budowy drogi wewnętrznej (ul. Podgórna) o szerokości jezdni 4,0÷6,0m (długość do 270,0mb) i przebudowy istniejącego chodnika (długość do 100,0mb). Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 222, 336, obręb Będlewo.
2018-07-05 09:56:21
Znak sprawy:PP.6733.006.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 lipca 2018 roku wyda  ...więcej

dot. projektowanej budowy drogi wewnętrznej (ul. Łąkowa) o szerokości jezdni 6,0m (długość do 300,0mb) i przebudowy istniejącego chodnika (długość do 180,0mb). Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 334, 328, obręb Będlewo.
2018-07-05 09:55:18
Znak sprawy:PP.6733.005.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 lipca 2018 roku wyd  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid.: 47/19, 47/16, 47/15, 47/12, 47/7, 50, 46/1, 45/2, 45/9, 44/1, 43/1, 42, 24, obręb Strykowo.
2018-06-21 14:25:14
Znak sprawy:PP.6733.009.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działk  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 192/2, 195/7, obręb Witobel.
2018-06-07 08:33:11
Znak sprawy:PP.6733.008.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzia  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 120, 155/2, 113/17, obręb Łódź.
2018-06-07 07:55:56
Znak sprawy:PP.6733.007.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2018 roku
2018-05-24 09:36:14
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2018 roku
2018-05-24 09:29:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2018 roku
2018-05-23 11:10:01
  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 337,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 141/26, 115/27 oraz części 125, obręb Sapowice.
2018-04-27 13:10:27
Znak sprawy:PP.6733.004.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa – przebudowa jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych wraz z włączeniem do ul. Polnej, na działkach o nr ewidencyjnych: 132, 178/16, 177, 178/15, obręb Wronczyn.
2018-04-27 13:09:23
Znak sprawy:PP.6733.003.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej – budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 375, obręb Modrze.
2018-04-27 13:08:22
Znak sprawy:PP.6733.002.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81, 153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki.
2018-04-09 15:56:34
Znak sprawy:PP.6733.001.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10, obręb Dębienko, gmina Stęszew.
2018-04-09 13:40:01
Znak sprawy:PP.6721.005.2018   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dn  ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 525/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gm. Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-04-06 10:12:18
Znak sprawy:PP.6721.008.2017 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 337,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 141/26, 115/27 oraz części 125, obręb Sapowice.
2018-03-26 14:43:38
Znak sprawy:PP.6733.004.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długo  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej – budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 375, obręb Modrze.
2018-03-20 14:15:39
Znak sprawy:PP.6733.002.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa – przebudowa jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych wraz z włączeniem do ul. Polnej, na działkach o nr ewidencyjnych: 132, 178/16, 177, 178/15, obręb Wronczyn.
2018-03-20 14:13:21
Znak sprawy:PP.6733.003.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa &  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81, 153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki.
2018-02-28 14:42:49
Znak sprawy:PP.6733.001.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 181
poprzednie     następne