dot. przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.
2018-02-06 14:49:32
Znak sprawy:PP.6733.033.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo.
2018-02-06 14:48:28
Znak sprawy:PP.6733.031.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 40 o długości l=~65,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.
2018-01-17 13:20:16
Znak sprawy:PP.6733.032.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo.
2018-01-08 12:14:44
Znak sprawy:PP.6733.030.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb Dębienko
2018-01-08 12:13:16
Znak sprawy:PP.6733.029.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o długości l=~55,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 148/4, 420 oraz 148/2, obręb Dębienko.
2018-01-04 14:52:14
Znak sprawy:PP.6733.028.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 stycznia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew
2018-01-04 08:02:23
Znak sprawy:PP.6733.034.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic:   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy drogi gminnej dojazdowej – ul. Kwiatowej, o długości całkowitej l=~400,0m, wraz z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342, 1343, 1344, obręb Stęszew.
2017-12-19 12:28:40
Znak sprawy:PP.6733.026.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 18 grudnia 2017 roku wy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo.
2017-12-18 15:03:05
Znak sprawy:PP.6733.031.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działk  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.
2017-12-18 10:16:30
Znak sprawy:PP.6733.033.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewide  ...więcej

Obwieszczebue Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Plewiska – Stęszew, o długości l=71,35m na działkach o nr ewidencyjnych: 183, 184, obręb Krąplewo.
2017-12-11 15:07:58
Znak sprawy:PP.6733.021.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 grudnia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.
2017-12-06 11:50:41
Znak sprawy:PP.6733.032.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40, n  ...więcej

Obwieszczenie - ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA w sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
2017-11-28 09:46:34
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 90 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), ZAWIADAMIAM że w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 14:00  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo, wywołanego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXIX/297/2017 z dnia 26 września 2017 roku.
2017-11-23 07:51:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo, wywołane  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.projektowanej budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo.
2017-11-16 09:16:48
Znak sprawy:PP.6733.030.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moder  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb Dębienko.
2017-11-16 08:52:37
Znak sprawy:PP.6733.029.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na dz  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o długości l=~55,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 148/4, 420 oraz 148/2 (w części nie objętej mpzp), obręb Dębienko.
2017-11-16 08:05:06
Znak sprawy:PP.6733.028.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze o dłu  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2017-11-14 12:54:48
OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) or  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-11-14 09:06:01
Nr sprawy:PP.6721.008.2016 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie o długości l=~400,0m, z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342 ,1343, 1344, obręb Stęszew.
2017-11-08 14:44:52
Znak sprawy:PP.6733.026.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie o długości l=  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 159
poprzednie     następne