dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE o długości l=~150,0m. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-09-17 10:50:52
Znak sprawy:PP.6733.014.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE dn110 o długości l=~340,0m. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 243/13, 243/35, 243/69, obręb Wronczyn.
2018-09-17 10:46:54
Znak sprawy:PP.6733.013.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PEdn63 o długości l=~480,0m. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 243/3, 243/13, 243/27, 243/35, obręb Wronczyn.
2018-09-17 10:45:38
Znak sprawy:PP.6733.012.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej polegającej na: budowie jezdni i chodnika wraz podłączeniem do drogi gminnej oraz zjazdami indywidualnymi. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 1677/8, obręb Stęszew.
2018-09-17 10:44:15
Znak sprawy:PP.6733.011.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 w  ...więcej

dot. projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz słupa w linii napowietrznej, na działkach o nr ewid. 361, 354, 355, 439, 322, 325, obręb Trzebaw.
2018-09-07 14:12:34
Znak sprawy:PP.6733.018.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz słup  ...więcej

dot. projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
2018-08-30 14:42:12
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku z ponownie podjętym postępowaniem w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (decyzja z dnia 31 lipca 2018r. nr SKO.GP.40000.364.2018) zaskarżonej decyzji o o  ...więcej

dot. jektowanej budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV, na działkach o nr ewid. 311, 310/1, 186/1, 209/1, 162, obręb Trzebaw.
2018-08-24 11:20:30
Znak sprawy:PP.6733.017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stano  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø 110 o długości l=~180,0mb, na działce o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-08-10 13:54:23
Znak sprawy:PP.6733.015.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø 110 o długo  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE o długości l=~150,0m, na działce o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-08-09 09:14:23
Znak sprawy:PP.6733.014.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE o  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE dn110 o długości l=~340,0m, na działkach o nr ewid. 243/13, 243/35, 243/69, obręb Wronczyn.
2018-08-06 08:14:34
Znak sprawy:PP.6733.013.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE dn110 o długości l=~340,  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości l=~480,0m, na działkach o nr ewid. 243/3, 243/13, 243/27, 243/35, obręb Wronczyn.
2018-08-06 08:12:01
Znak sprawy:PP.6733.012.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długo  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej polegającej na: budowie jezdni i chodnika wraz podłączeniem do drogi gminnej oraz zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewid. 1677/8, obręb Stęszew.
2018-07-27 12:26:17
Znak sprawy:PP.6733.011.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej polegając  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 192/2, 195/7, obręb Witobel.
2018-07-25 07:30:52
Znak sprawy:PP.6733.008.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 23 lipca 2018 roku wy  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 120, 155/2, 113/17, obręb Łódź.
2018-07-25 07:29:42
Znak sprawy:PP.6733.007.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 23 lipca 2018 roku wy  ...więcej

dot.projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 47/19, 47/16, 47/15, 47/12, 47/7, 50, 46/1, 45/2, 45/9, 44/1, 43/1, 42, 24, obręb Strykowo.
2018-07-24 07:33:50
Znak sprawy:PP.6733.009.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257, ze zmianami), w związku z trwającym postę  ...więcej

dot. projektowanej budowy drogi wewnętrznej (ul. Podgórna) o szerokości jezdni 4,0÷6,0m (długość do 270,0mb) i przebudowy istniejącego chodnika (długość do 100,0mb). Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 222, 336, obręb Będlewo.
2018-07-05 09:56:21
Znak sprawy:PP.6733.006.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 lipca 2018 roku wyda  ...więcej

dot. projektowanej budowy drogi wewnętrznej (ul. Łąkowa) o szerokości jezdni 6,0m (długość do 300,0mb) i przebudowy istniejącego chodnika (długość do 180,0mb). Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 334, 328, obręb Będlewo.
2018-07-05 09:55:18
Znak sprawy:PP.6733.005.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 04 lipca 2018 roku wyd  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid.: 47/19, 47/16, 47/15, 47/12, 47/7, 50, 46/1, 45/2, 45/9, 44/1, 43/1, 42, 24, obręb Strykowo.
2018-06-21 14:25:14
Znak sprawy:PP.6733.009.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działk  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 192/2, 195/7, obręb Witobel.
2018-06-07 08:33:11
Znak sprawy:PP.6733.008.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzia  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 120, 155/2, 113/17, obręb Łódź.
2018-06-07 07:55:56
Znak sprawy:PP.6733.007.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzia  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 194
poprzednie     następne