dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 120, 155/2, 113/17, obręb Łódź.
2018-06-07 07:55:56
Znak sprawy:PP.6733.007.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2018 roku
2018-05-24 09:36:14
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2018 roku
2018-05-24 09:29:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2018 roku
2018-05-23 11:10:01
  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 337,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 141/26, 115/27 oraz części 125, obręb Sapowice.
2018-04-27 13:10:27
Znak sprawy:PP.6733.004.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa – przebudowa jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych wraz z włączeniem do ul. Polnej, na działkach o nr ewidencyjnych: 132, 178/16, 177, 178/15, obręb Wronczyn.
2018-04-27 13:09:23
Znak sprawy:PP.6733.003.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej – budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 375, obręb Modrze.
2018-04-27 13:08:22
Znak sprawy:PP.6733.002.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81, 153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki.
2018-04-09 15:56:34
Znak sprawy:PP.6733.001.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku   ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10, obręb Dębienko, gmina Stęszew.
2018-04-09 13:40:01
Znak sprawy:PP.6721.005.2018   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dn  ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 525/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gm. Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-04-06 10:12:18
Znak sprawy:PP.6721.008.2017 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 337,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 141/26, 115/27 oraz części 125, obręb Sapowice.
2018-03-26 14:43:38
Znak sprawy:PP.6733.004.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długo  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej – budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 375, obręb Modrze.
2018-03-20 14:15:39
Znak sprawy:PP.6733.002.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Łąkowej  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa – przebudowa jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych wraz z włączeniem do ul. Polnej, na działkach o nr ewidencyjnych: 132, 178/16, 177, 178/15, obręb Wronczyn.
2018-03-20 14:13:21
Znak sprawy:PP.6733.003.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Parkowa &  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 129, 92/1, 81, 153/29, 153/23, 61/1, obręb Skrzynki.
2018-02-28 14:42:49
Znak sprawy:PP.6733.001.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy sieci wodociągowej, na działkach o nr   ...więcej

dot. projektowanej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic: Różanej i Malwowej – budowa jezdni, chodnika, wpustów ulicznych, fragmentu kolektora deszczowego wraz z podłączeniem do drogi gminnej ul. Mosińskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 1659/3, 1660/14, obręb Steszew.
2018-02-19 15:18:57
Znak sprawy:PP.6733.034.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 lutego 2018 roku wy  ...więcej

dot. DECYZJI ODMOWNEJ lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ3116, przewidzianej do realizacji na terenie części działki ozn. nr ewid. 269 obręb Wronczyn, gmina Stęszew.
2018-02-14 13:29:09
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 13 lutego 2018 roku wy  ...więcej

dot. przebudowy ul. Moderskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 259, 311/1, obręb Zamysłowo.
2018-02-06 14:49:32
Znak sprawy:PP.6733.033.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 338, 358/4, 258, obręb Strykowo.
2018-02-06 14:48:28
Znak sprawy:PP.6733.031.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lutego 2018 roku w  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 40 o długości l=~65,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 46/13, 185, obręb Sapowice.
2018-01-17 13:20:16
Znak sprawy:PP.6733.032.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy zjazdu z drogi krajowej nr 5 na ulicę Moderską, na działce o nr ewidencyjnym: 254, obręb Zamysłowo.
2018-01-08 12:14:44
Znak sprawy:PP.6733.030.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 175
poprzednie     następne