> Ogłoszenia inne
Obwieszczenie nr 3 Marszałka Województwa Wielkopolskiego
2017-08-28 15:42:47
  ...więcej

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
2017-07-30 13:57:45
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.I.6621.190.2016.SG.14
2017-06-27 11:23:02
Tekst obwieszczenia (.pdf)  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo
2017-06-12 13:56:23
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 roku
2017-05-31 13:43:21
  ...więcej

Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2017 roku
2017-04-24 15:00:48
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia2017 roku
2017-04-24 14:56:08
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-04-20 14:26:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku
2017-04-14 09:58:08
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2017 roku
2017-03-29 12:30:16
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2017 roku
2017-03-07 13:56:20
  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 25 stycznia 2017 roku
2017-01-26 11:53:28
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 25 stycznia 2017 roku
2017-01-26 11:52:16
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Architektury i Budownictwa
2017-01-18 14:45:12
  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2017 roku
2017-01-16 15:51:42
  ...więcej

Postanowienie WOO-I.4242.156.2016.IJ.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 października 2016 roku
2016-10-14 07:57:07
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.... Pełny tekst postanowienia (.pdf)  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pod budowe drogi S5
2016-09-14 12:48:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie pod budowę drogi S5 Poznań Wrocław
2016-08-09 09:30:29
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni centralnego ogrzewania na terenie fermy drobiu w m. Zamysłowo , na działkach o nr ewid. 336/2 i 336/3 obręb Zamysłowo.
2016-07-28 12:10:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie admiistracyjne w sprawie rozbudowy firmy A&Z Transport-Logistyka sp. zo.o. realizowanego na działce o nr ewid. 301/2 obręb Stęszew.
2016-06-03 14:48:48
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 51
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl