Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 07:24:58 | Data modyfikacji: 2011-09-20 07:38:23.
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 11:43:50 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:46:40.
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 07:57:36 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:46:25.
 Uchwała XI/69/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:08:42 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:46:09.
 Uchwała XI/70/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:10:36 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:46:01.
 Uchwała XI/71/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:12:20 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:53.
 Uchwała XI/72/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:16:07 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:47.
 Uchwała XI/73/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:20:19 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:38.
 Uchwała XI/74/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Dębienku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:22:26 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:32.
 Uchwała XI/75/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:24:46 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:23.
 Uchwała XI/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:27:32 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:15.
 Uchwała XI/77/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:30:04 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:09.
 Uchwała XI/78/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Drożdżycach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:39:42 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:45:01.
 Uchwała XI/79/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:43:28 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:44:54.
 Uchwała XI/80/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:48:55 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:44:44.
Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach Dębno i
Dębienko, gmina Stęszew

Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .doc)


Uzasadnienie do uchwały (format .doc)


Mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 (format .doc)


Załącznik nr 3 (format .doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 11:12:49 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:47:39.
 Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłodbków i klubów dziecięcych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 11:20:55 | Data modyfikacji: 2011-09-20 11:44:27.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-20 11:20:55
Data modyfikacji: 2011-09-20 11:44:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak