Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:47:07.
 Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:49:26.
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:57:19.
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:58:50.
 Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:09:10.
 Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:10:49.
 Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie kontynuacji współpracy z miastem Zahna

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:11:43.
 Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:12:47.
 Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:14:23.
 Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew o numerze POKL.090102-30-074/11

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:16:21.
 Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Trzebawiu i Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:17:21.
 Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:18:47.
 Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Mój lepszy start o numerze POKL.09.01.02-30-157/11

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:20:11.
 Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:21:22.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:21:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak