Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dal Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:15:30.
 Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:17:30.
 Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:18:42.
 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:20:01.
 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Buk na opracowanie projektu oczyszczania Jeziora Niepruszewskiego i Jeziora Tomickiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:21:22.
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stęszew na lata 2011 - 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 10:30:59.
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 11:42:59.
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 11:43:56.
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 11:44:22.
 Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 11:48:56.
 Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 11:53:35.
 Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji i zawarcie umów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:04:33.
 Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielenia w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:06:51.
 Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:04:49.
 Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:06:00.
 Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:06:59.
 Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:08:03.
 Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/29/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:11:04.
 Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 09:31:06.
 Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 09:31:54.
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 09:36:29 | Data modyfikacji: 2011-04-12 09:37:00.
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:37:52.
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:38:29.
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 4

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:39:06.
 Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:45:44.
 Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:47:48.
 Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:49:30.
 Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr I/11/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:52:53.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2011-04-12 10:52:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak