Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:36:18.
 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:51:43.
 Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:53:04.
 Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:54:33.
 Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:56:03.
 Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:01:45.
 Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:04:05.
 Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie realizacji projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:05:51.
 Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:07:35.
 Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:09:21.
 Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:10:30.
 Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:12:38.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:12:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak