Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:22:53.
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:36:13.
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:46:38.
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 08:05:55.
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 08:07:33.
 Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 08:09:38.
 Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu poznańskiego na utrzymanie filii Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 08:11:09.
Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew"
Treść uchwały
Uzasadnienie
Podsumowanie
Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 3 (format .doc)
Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 08:17:57 | Data modyfikacji: 2012-01-05 08:48:56.
Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki
położonych w obrębach geodezyjnych Tomice,
Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Treść uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.3 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.4 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:19:02 | Data modyfikacji: 2012-01-05 09:38:45.
 Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych we Wronczynie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:42:41.
 Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:45:25.
 Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterae użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:48:40.
 Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:52:17.
 Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:54:55.
 Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:58:39.
 Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 10:01:52.
 Apel Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 10:08:26.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-05 10:08:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak