Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:16:37.
 Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:20:02.
 Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:23:02.
 Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:25:51.
 Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących grunty sołeckie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:29:46.
 Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:32:24.
 Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Ośrodka Wypoczynkowego "Albatros" w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:34:36.
 Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:37:57.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:37:57
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak