Uchwała nr 219 w sprawie budżetu gminy Stęszew na 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-07 11:20:49.
 Uchwała nr 220 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:19:08.
 Uchwała nr 221 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:21:43.
 Uchwała nr 222 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:24:05.
 Uchwała nr 223 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:26:00.
 Uchwała nr 224 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stęszew na lata 2008 - 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:27:56.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na obszarze Gminy Stęszew na lata
2008 - 2017
Strategia w formatach: .doc   .odt 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:54:36 | Data modyfikacji: 2009-01-08 08:57:56.
 Uchwała nr 225 w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:29:38 | Data modyfikacji: 2009-01-08 08:58:06.
 Uchwała nr 226 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw Gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:32:05 | Data modyfikacji: 2009-01-08 08:58:13.
 Mapka do Uchwały nr 226

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:33:56 | Data modyfikacji: 2009-01-08 08:58:21.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-08 08:33:56
Data modyfikacji: 2009-01-08 08:58:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak