Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-11-28 10:31:03.
 Uchwała nr XXII/214/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację projektu (inwestycji)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:50:58.
 Uchwała nr XXII/215/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 09:01:37.
 Uchwała nr XXII/216/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 09:04:24.
 Uchwała nr XXII/217/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: zaliczenia drogi Trzebaw - Będlewo do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 09:07:36.
 Uchwała nr XXII/218/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: określenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 09:09:35.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-22 09:09:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak