Zmiany w uchwale budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-02-29 13:39:52 | Data modyfikacji: 2008-02-29 13:50:00.
 Uchwała nr XIII/151/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:02:48.
 Uchwała nr XIII/152/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/122/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:06:32.
 Uchwała nr XIII/153/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:08:54.
 Uchwała nr XIII/154/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice, uchwalonego uchwałą nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:13:16.
 Uchwała nr XIII/155/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:15:06.
 Uchwała nr XIII/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 34 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:17:26.
 Uchwała nr XIII/157/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:19:32.
 Uchwała nr XIII/158/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Skrzynkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:21:34.
 Uchwała nr XIII/159/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:23:36.
 Uchwała nr XIII/160/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych w miejscowości Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:26:42.
 Uchwała nr XIII/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Stęszew i Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:30:27.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:30:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak