Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-11-05 14:22:19 | Data modyfikacji: 2008-11-05 14:26:19.
 Uchwała nr XXI/206/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:23:14.
 Uchwała nr XXI/207/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:26:36.
 Uchwała nr XXI/208/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:28:48.
 Uchwała nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:32:27.
 Uchwała nr XXI/210/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:35:11.
 Uchwała nr XXI/211/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:36:30.
 Uchwała nr XXI/212/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęzsew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:41:47.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:41:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak