Zmiana Uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-04 13:58:09.
 Uchwała nr XV/165/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:46:27.
 Uchwała nr XV/166/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:54:30.
 Uchwała nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:57:04.
 Uchwała nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:58:57.
 Uchwała nr XV/169/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: nadania nazw ulic w Strykowie i Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:02:37.
 Uchwała nr XV/170/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:04:08.
 Uchwała nr XV/171/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrz Gminy stęszew do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Strykowie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:07:02.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:07:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak