Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok z załącznikami 1 i 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:49:42.
 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:51:57.
 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:53:12.
 Załączniki nr 5, 6, 7 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:54:06.
 Uchwała nr XVII/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:22:15.
 Uchwała nr XVII/176/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:23:40.
 Uchwała nr XVII/177/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:25:58.
 Uchwała nr XVII/178/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:28:06.
 Uchwała nr XVII/179/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew części nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:30:16.
 Uchwała nr XVII/180/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:33:17.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:33:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak