Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-10-17 14:18:16 | Data modyfikacji: 2008-10-17 14:25:39.
 Uchwała nr XX/196/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:37:41.
 Uchwała nr XX/197/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:39:37.
 Uchwała nr XX/198/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:42:00.
 Uchwała nr XX/199/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/389/2006 z dnia 28 września 2006 r. określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:45:30.
 Uchwała nr XX/200/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:48:41.
 Uchwała nr XX/201/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 07:52:05.
 Uchwała nr XX/202/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142, 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:02:51.
 Uchwała nr XX/203/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:14:02.
 Uchwała nr XX/204/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:17:24.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:17:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak