> sesja 12
sesja 12
 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Stęszew na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-04 11:42:22 | Data modyfikacji: 2008-01-04 12:03:26.
 Zmiany w uchwale budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-04 11:43:36 | Data modyfikacji: 2008-01-04 12:04:30.
 Uchwała nr XII/143/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:52:01 | Data modyfikacji: 2008-01-04 12:04:30.
 Uchwała nr XII/144/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:53:06 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/145/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr II/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:56:30 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/146/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:00:49 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/147/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:04:20 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/148/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:06:13 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/149/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:09:12 | Data modyfikacji: 2010-05-12 10:17:37.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:09:12
Data modyfikacji: 2010-05-12 10:17:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl