Uchwała nr VIII/86/2007 rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-10-25 09:32:14 | Data modyfikacji: 2007-10-25 09:36:12.
 Uchwała nr VIII/87/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:29:50.
 Uchwała nr VIII/88/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:30:55.
 Uchwała nr VIII/89/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:32:18.
 Uchwała nr VIII/90/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:36:50.
 Uchwała nr VIII/91/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwłę z dnia 30 września 2003 r. nr IX/90/2003 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:39:43.
 Uchwała nr VIII/92/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:41:05.
 Uchwała nr VIII/93/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:52:39.
 Uchwała nr VIII/94/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie oddania w najem przez gminę Stęszew części lokalu położonego w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 7

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:54:03.
 Uchwała nr VIII/95/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie nabycia lokalu położonego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:54:52.
 Uchwała nr VIII/96/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie współfinansowania zadania realizowanego wspólnie z Miastem i Gminą Buk i Gminą Dopiewo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:55:55.
 Uchwała nr VIII/97/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 13:56:35.
 Uchwała nr VIII/98/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr X/115/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-29 14:00:02.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-06-29 14:00:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak