Zmiana uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-09 10:14:55 | Data modyfikacji: 2007-11-09 10:18:36.
 • Uchwała 109: Podatek od środków transportowych,
 • Uchwała 110: Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
 • Uchwała 111: Podatek od nieruchomości,
 •  

   

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-09 09:47:15 | Data modyfikacji: 2010-07-21 10:14:25.
   Uchwała nr X/112/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:56:24.
   Uchwała nr X/113/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:59:40.
   Uchwała nr X/114/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:03:20.
   Uchwała nr X/115/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Stęszew

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:07:53.
   Uchwała nr X/116/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:09:37.
   Uchwała nr X/117/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:11:29.
   Uchwała nr X/118/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:17:14.
   Uchwała nr X/119/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:19:50.
   Uchwała nr X/120/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/66/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:23:21.

  Zobacz:
   sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
  Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:23:21
  Opublikowane przez: Wojciech Siwczak