Uchwała nr VII/77/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-07-09 13:28:37 | Data modyfikacji: 2007-07-09 13:30:46.
 Uchwała nr VII/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:13:11.
 Uchwała nr VII/79/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Stęszew a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: gminą Buk i gminą Dopiewo w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER - oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:16:01 | Data modyfikacji: 2010-05-24 11:16:16.
 Uchwała nr VII/80/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:16:51 | Data modyfikacji: 2010-05-24 11:17:35.
 Uchwała nr VII/81/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:18:17 | Data modyfikacji: 2010-05-24 11:18:32.
 Uchwała nr VII/82/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:19:50.
 Uchwała nr VII/83/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:20:44.
 Uchwała nr VII/84/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/275/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:22:54.
 Uchwała nr VII/85/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:23:38.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-24 11:23:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak