Uchwała nr IX/99/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:10:52.
 Uchwała nr IX/100/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:02:31.
 Uchwała nr IX/101/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:14:11.
 Uchwała nr IX/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:16:26.
 Uchwała nr IX/103/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca Uchwałę nr V/66/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:19:41.
 Uchwała nr IX/104/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:23:37.
 Uchwała nr IX/105/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości lokalowych położonych w Stęszewie i Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:26:03.
 Uchwała nr IX/106/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:29:10.
 Uchwała nr IX/107/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:31:28.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:31:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak