Uchwała nr VI/69/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:39:14.
 Uchwała nr VI/70/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:40:43.
 Uchwała nr VI/71/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:42:40.
 Uchwała nr VI/72/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Stęszewie i Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:47:13.
 Uchwała nr VI/73/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:48:31.
 Uchwała Nr VI / 74 / 2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-05-07 09:48:28 | Data modyfikacji: 2010-05-24 09:48:46.
 Uchwała nr VI/75/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:50:08.
 Uchwała nr VI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Tomicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:51:21.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:51:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak