Uchwała nr IV/49/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-02-21 18:43:21 | Data modyfikacji: 2007-02-21 18:57:54.
 Uchwała nr IV/50/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:23:15.
 Uchwała nr IV/51/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:25:30.
 Uchwała nr IV/52/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:26:50.
 Uchwała nr IV/53/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:28:43.
 Uchwała nr IV/54/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:29:44.
 Uchwała nr IV/55/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:30:53.
 Uchwała nr IV/56/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:31:51.
 Uchwała nr IV/57/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:32:39.
 Uchwała nr IV/58/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:33:43.
 Uchwała nr IV/59/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 listopada 2004 roku nr XX/210/2004 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:35:31.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:35:31
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak