Uchwała nr V/60/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-04-03 08:23:53.
 Uchwała nr V/61/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:01:01.
 Uchwała nr V/62/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali w Strykowie przy ulicy Parkowej 7

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:02:08.
 Uchwała nr V/63/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:03:03.
 Uchwała nr V/64/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:03:52.
 Uchwała nr V/65/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:05:09.
 Uchwała nr V/66/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:06:11.
 Uchwała nr V/67/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:07:13.
 Uchwała nr V/68/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:08:20.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:08:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak