Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2010
Powszechny Spis Rolny 2010
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2019 strona główna 

2019
Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
i wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 162 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 13:58:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 października 2019roku w sprawie:
powołania komisji do spraw zaopiniowania
możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w
ramach akcji wykorzystania 100 000 zł z budżetu
gminy Stęszew na rok 2020
 Zarządzenie nr 161 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 października 2019roku w sprawie: powołania komisji do spraw zaopiniowania możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w ramach akcji wykorzystania 100 000 zł z budżetu gminy Stęszew na rok 2020
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 14:51:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 160 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 14:47:21 Informację zaktualizowano 2019-11-04 14:47:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 159 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
użyczenia
 Zarządzenie nr 159 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 15:06:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 158 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:57:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 157 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:54:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie:
ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów stanowiących własność
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 156 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ustalenia rocznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:52:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie
założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na
2020 rok
 Zarządzenie nr 155 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 października 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:50:36 Informację zaktualizowano 2019-10-31 09:40:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 154 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie:
udzielenia upoważnienia sekretarzowi Gminy
Stęszew do podpisywania pism urzędowych
 Zarządzenie nr 154 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia sekretarzowi Gminy Stęszew do podpisywania pism urzędowych
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:50:23 Informację zaktualizowano 2019-10-31 11:04:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 153 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnienia Mirosławowi Kałkowi
zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 153 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Mirosławowi Kałkowi zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:50:12 Informację zaktualizowano 2019-10-31 11:02:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 152 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 152 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:50:03 Informację zaktualizowano 2019-10-31 10:59:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 151 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:49:53 Informację zaktualizowano 2019-10-31 10:56:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 150 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:26:51 Informację zaktualizowano 2019-10-11 14:31:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad
dofinansowania zakupu okularów korygujących
wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego przez pracowników Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 149 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:26:38 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:19:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 148 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza
 Zarządzenie nr 148 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:26:29 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:14:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 października 2019 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku
uzyskania informacji o podłożeniu lub
zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 147 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:25:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 146 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza
 Zarządzenie nr 146 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:23:42 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:10:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 145 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:23:33 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:08:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 144 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy
Zastępcy Burmistrza
 Zarządzenie nr 144 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Zastępcy Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:23:23 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:02:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 143 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy
 Zarządzenie nr 143 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:23:12 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:48:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 142 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:40:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 141 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy
 Zarządzenie nr 141 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:38:59 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:43:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 140 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy
Sekretarzowi Gminy
 Zarządzenie nr 140 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Sekretarzowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:38:48 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:41:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 139 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku zmieniające
zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000
euro
 Zarządzenie nr 139 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:38:36 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:38:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 138 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2019 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 138 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:38:25 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:32:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 137 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 137 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: określania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:38:14 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:28:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 136 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia
02.06.2011 roku w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 136 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:50:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 135 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 135 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:43:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 134 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu
 Zarządzenie nr 134 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:41:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 133 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania
Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 133 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:39:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 132 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie odwołania
Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 132 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:34:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 131 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 131 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 09:33:28 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:12:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 130 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 130 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 13:40:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 129 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 129 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 12:08:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 128 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 września 2019 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz
powołania gminnego zespołu informatycznego
 Zarządzenie nr 128 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 września 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 12:03:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 127 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 września 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -
odbiorczej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
 Zarządzenie nr 127 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 11:59:47 Informację zaktualizowano 2019-10-02 09:31:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 126 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 126 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 14:24:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020
 Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 14:22:40 Informację zaktualizowano 2019-10-02 09:27:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 124 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stęszewie, przy ul.
Żeglarskiej i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 124 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stęszewie, przy ul. Żeglarskiej i obniżenia ceny wywoławczej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 07:51:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 123 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 123 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 07:49:41 Informację zaktualizowano 2019-10-02 09:22:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu
organizacji transportu i opieki dla uczniów
placówek oświatowych na terenie gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 122 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu organizacji transportu i opieki dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 09:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 121 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania na
stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie
 Zarządzenie nr 121 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 09:01:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 120 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 120 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 11:28:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 119 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 Października 2019 roku
 Zarządzenie nr 119 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 Października 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 11:27:05 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:42:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr118 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
 Zarządzenie nr118 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 11:26:46 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:39:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:17:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 116 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 116 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:16:15 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:31:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 115 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 115 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:16:02 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:28:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 114 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenie
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 114 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 13:15:51 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:25:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:54:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 112 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji rządowego programu "Dobry start"
 Zarządzenie nr 112 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:52:57 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:17:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 111 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji zadania w zakresie świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 111 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji zadania w zakresie świadczenia wychowawczego
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:52:46 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:14:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 110 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 110 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 08:52:22 Informację zaktualizowano 2019-08-30 10:11:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i
opiniującej wnioski o stypendium absolwentów
szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, sprawdzającej i opiniującej wnioski o stypendium absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Stęszew, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 13:49:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu
Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 15:48:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 107

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  107 BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW


z dnia   25 lipca  2019 r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 


 


      

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 107 boisko sportowe - Kopia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 14:08:35 Informację zaktualizowano 2019-07-30 14:16:38, wprowadzający: Steszew Gmina
Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach
 Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 14:06:57 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:44:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 14:06:47 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:42:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 14:06:37 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:40:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 14:05:40 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:38:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:41:41 Informację zaktualizowano 2019-07-03 13:50:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:41:31 Informację zaktualizowano 2019-07-03 13:46:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:41:14 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:30:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:40:41 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:28:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji zadania w zakresie świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji zadania w zakresie świadczenia wychowawczego
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 13:57:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z 27 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:35:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym
 Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 13:11:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26
czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego
przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul.
Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny
wywoławczej
 Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, przy ul. Przemysłowej, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 09:16:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jeziorkach
 Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 09:14:44 Informację zaktualizowano 2019-07-01 13:47:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 13:39:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w
sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w
Mirosławkach
 Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 10:09:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie standardów
zatrudniania pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stęszew
 Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 10:07:09 Informację zaktualizowano 2019-07-01 13:38:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające
Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 10:06:47 Informację zaktualizowano 2019-07-01 13:35:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 89 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany w
instrukcji postępowania z kluczami,
zabezpieczania pomieszczeń oraz procedury
postępowania z kluczami i kodami cyfrowymi do
systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 12:20:13 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:22:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 12:05:52 Informację zaktualizowano 2019-06-12 12:16:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach,
ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 11:43:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 14:01:47 Informację zaktualizowano 2019-05-29 14:05:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia
miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 13:56:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania
składu komisji dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli
 Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania składu komisji dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 13:54:50 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:55:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 13:54:37 Informację zaktualizowano 2019-06-12 11:47:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
sprzedaży
 Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 13:29:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia
gruntu
 Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:10:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:17:24 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:55:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i
Szkoły Filialnej w Trzebawiu
 Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Szkoły Filialnej w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:17:13 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:52:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:17:03 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:48:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Modrzu
 Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:16:55 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:42:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Strykowie
 Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:16:47 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:38:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jeziorkach
 Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 12:16:36 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:34:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
i użyczenia
 Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 maja w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 14:22:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:38:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i użyczenia
 Zarządzenie nr 72 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:31:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:29:21 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:28:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo
 Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:05:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:04:23 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:19:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gmina
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gmina Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:04:11 Informację zaktualizowano 2019-05-07 10:55:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomice
 Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomice
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 10:28:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
 Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 10:26:43 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:14:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany żródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych
 Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na dofinansowanie kosztów wymiany żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 10:26:30 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:10:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie
Wielkawieś
 Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wielkawieś
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:46:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego oraz powołania gminnego
zespołu informatycznego
 Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania gminnego zespołu informatycznego
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:43:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:39:31 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:07:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawiaenia
 Zarządzenie nr 61 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiaenia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:39:19 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:01:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 60 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami sołectwa Twardowo dotyczących
projektu statutu sołectwa Twardowo
 Zarządzenie nr 60 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Twardowo dotyczących projektu statutu sołectwa Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:06:16 Informację zaktualizowano 2019-04-04 14:27:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 59 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary
 Zarządzenie nr 59 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piekary
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:03:36 Informację zaktualizowano 2019-04-05 08:19:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 58 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomiczki
 Zarządzenie nr 58 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 14:28:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 57 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru
sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Słupia
 Zarządzenie nr 57 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Słupia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 14:48:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w Strykowie, gm.
Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
 Zarządzenie nr 56 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie, gm. Stęszew i obniżenia ceny wywoławczej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 10:58:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 55 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 55 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 10:56:27 Informację zaktualizowano 2019-04-05 09:48:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Sapowice
 Zarządzenie nr 54 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 13:46:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno
 Zarządzenie nr 53 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębno
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 12:49:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2019
 Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 12:48:08 Informację zaktualizowano 2019-04-05 09:33:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 51 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji

Pełna treść zarządzenia (.pdf)


Wzór wniosku o udzielenie dotacji (.doc)


Wzór sprawozdania z realizacji zadania (.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 12:22:41 Informację zaktualizowano 2019-03-28 14:51:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego i Zarządu Samorządu
Mieszkańców w Stęszewie
 Zarządzenie nr 50 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:12:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel
 Zarządzenie nr 49 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Witobel
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 08:42:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Łódź
 Zarządzenie nr 48 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łódź
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:09:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 47 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:07:29 Informację zaktualizowano 2019-04-05 09:17:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku
 Zarządzenie nr 46 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:07:15 Informację zaktualizowano 2019-03-25 13:15:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja
2019 roku
 Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:07:04 Informację zaktualizowano 2019-03-25 13:06:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 44 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Mirosławki
 Zarządzenie nr 44 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mirosławki
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:18:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 43 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Drożdżyce
 Zarządzenie nr 43 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Drożdżyce
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 07:46:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Jeziorki
 Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 12:36:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki
 Zarządzenie nr 41 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 10:46:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 40 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 10:45:11 Informację zaktualizowano 2019-03-08 10:58:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Będlewo
 Zarządzenie nr 39 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 12:53:07 Informację zaktualizowano 2019-03-05 12:54:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 12:51:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i
rady sołeckiej w Sołectwie Wronczyn
 Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 10:24:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 36 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie nr 36 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 10:23:21 Informację zaktualizowano 2019-03-25 12:59:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 35 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 12:56:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2019
 Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 13:17:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw
 Zarządzenie nr 33 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 10:22:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo
 Zarządzenie nr 32 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 10:21:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 31 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 14:08:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia
gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania
liczby osób bezdomnych
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:52:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze
 Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Modrze
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 13:36:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa
i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo
 Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 13:34:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 13:31:25 Informację zaktualizowano 2019-02-05 12:59:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na
lata 2018 - 2020
 Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie korekty planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 10:29:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Stęszewie
 Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 10:28:11 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:49:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa
dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i
sołectwa Twardowo
 Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Srocka Małego oraz Twardowa dotyczących połączenia sołectwa Srocko Małe i sołectwa Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:04:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:54 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:45:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:44 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:40:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony
danych osobowych
 Zarządzenie nr 21 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:35 Informację zaktualizowano 2019-03-25 12:52:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 20 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:27 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:36:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji
 Zarządzenie nr 19 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:17 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:31:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie nr 18 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Violetty Cerba do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:01:07 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:27:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy
 Zarządzenie nr 17 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:00:56 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:23:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku
2019
 Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:00:48 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:19:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 15 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 12:00:39 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:14:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 14 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:47:58 Informację zaktualizowano 2019-01-14 12:49:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie nr 13 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 02.01 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:47:48 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:09:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku