Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2006 strona główna 

2006
 Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sapowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:03:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Tomicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:05:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:06:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:08:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 21/06 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 15:03:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:59:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:22:14 Informację zaktualizowano 2006-08-04 12:35:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-11 14:50:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-11 14:52:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku