Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2010
Powszechny Spis Rolny 2010
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2018 strona główna 

2018
Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania
 Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:45:12 Informację zaktualizowano 2019-01-14 14:28:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
osoby wykonującej czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:45:02 Informację zaktualizowano 2019-01-14 14:22:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia
Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:44:49 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:05:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:44:38 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:02:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 8 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania dyrektorów samorządowych
instytucji kultury, dla których organizatorem
jest gmina Stęszew
 Zarządzenie nr 8 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:44:28 Informację zaktualizowano 2019-01-14 14:12:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 7 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 7 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:44:17 Informację zaktualizowano 2019-01-14 14:09:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 6 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie nr 6 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:46:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 5 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie: inwentaryzacji
pozostałych środków trwałych
 Zarządzenie nr 5 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:44:21 Informację zaktualizowano 2019-02-07 07:15:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 4 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
12 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 4 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:44:07 Informację zaktualizowano 2019-01-14 13:38:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 3 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania
członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia
regulaminu jej działania
 Zarządzenie nr 3 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:43:53 Informację zaktualizowano 2019-01-14 12:58:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 2 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
28 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia
składu i zasad powołania Gminnej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania
 Zarządzenie nr 2 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia składu i zasad powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:43:42 Informację zaktualizowano 2019-01-14 12:56:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 1 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia
26 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 1 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:47:46 Informację zaktualizowano 2018-12-03 10:19:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 442 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 442 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:36:48 Informację zaktualizowano 2018-12-03 09:39:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 441 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 listopada 2918 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 441 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 listopada 2918 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:22:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 440 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno -
Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 440 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 09:17:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 439 w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 439 (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 10:21:13 Informację zaktualizowano 2018-11-14 10:23:43, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zarządzenie nr 438 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 438 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 16:30:26, wprowadzający: Steszew Gmina
Zarządzenie nr 437 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia
do przekazywania sprawozdań
 Zarządzenie nr 437 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do przekazywania sprawozdań
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 16:28:23 Informację zaktualizowano 2018-12-03 09:05:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2019 - 2022
 Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 16:28:13 Informację zaktualizowano 2018-12-03 09:00:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 435 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie projektu
budżetu Gminy Stęszew na 2019 rok

Zarządzenie część 1 (.pdf)


Zarządzenie część 2 (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 16:27:56 Informację zaktualizowano 2018-12-03 08:45:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 29 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie
 Zarządzenie nr 434 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:37:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew
dnia 25 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew dnia 25 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 19:54:16 Informację zaktualizowano 2018-10-26 19:54:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 432 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie, ul.
Bukowska 2, 62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 432 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie, ul. Bukowska 2, 62-060 Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 14:10:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2018 roku w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 431 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:29:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku zmieniające
Zarządzenie nr 63 Burmistrza stęszewa z dnia 2
czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
 Zarządzenie nr 430 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza stęszewa z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:23:08 Informację zaktualizowano 2018-10-25 14:07:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie
Stęszew
 Zarządzenie nr 429 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:22:54 Informację zaktualizowano 2018-10-25 14:05:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 428 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 października 2018 roku w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewia
 Zarządzenie nr 428 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:22:43 Informację zaktualizowano 2018-12-03 09:11:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 10 października 2018 roku w sprawie:
powołania komisji do spraw wyodrębnienia
możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w
ramach akcji wykorzystania 100000 zł z budżetu
gminy Stęszew na rok 2019
 Zarządzenie nr 427 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 października 2018 roku w sprawie: powołania komisji do spraw wyodrębnienia możliwych do realizacji zadań zgłoszonych w ramach akcji wykorzystania 100000 zł z budżetu gminy Stęszew na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:22:34 Informację zaktualizowano 2018-10-25 14:02:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 426 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 października 2018 roku w sprawie:
wydzierżawienia gruntu
 Zarządzenie nr 426 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:22:23 Informację zaktualizowano 2018-10-25 14:00:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 października 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 425 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 13:09:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 424 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
powołania operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 424 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 13:08:24 Informację zaktualizowano 2018-10-25 13:58:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 423 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 października 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 13:08:07 Informację zaktualizowano 2018-10-25 13:56:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 422 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 24 września 2018 roku w sprawie założeń
do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2019 rok
 Zarządzenie nr 422 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 10:25:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 12:16:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z 18
września 2018 roku w sprawie powołania zespołu
do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach
złożonego przez Gminę Stęszew wniosku o
dofinansowanie ze środków UE w ramach
następujących projektów
 Zarządzenie nr 420 Burmistrza Gminy Stęszew z 18 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonego przez Gminę Stęszew wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach następujących projektów
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 12:12:34 Informację zaktualizowano 2018-09-25 09:05:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:27:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie
upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew
osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zarządzenie nr 418 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:25:55 Informację zaktualizowano 2018-09-25 09:02:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonania
zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad
powiatów, województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku
 Zarządzenie nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:25:42 Informację zaktualizowano 2018-09-25 08:55:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu
Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew"
 Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:01:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 415 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:58:52 Informację zaktualizowano 2018-09-25 08:50:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 11:06:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
 Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:56:57 Informację zaktualizowano 2018-09-06 14:02:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:56:10 Informację zaktualizowano 2018-09-07 11:02:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w
Stęszewie
 Zarządzenie nr 411 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:58 Informację zaktualizowano 2018-09-25 08:47:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Strykowie
 Zarządzenie nr 410 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:48 Informację zaktualizowano 2018-09-25 08:45:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 409 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia
na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plalatów komitetów
wyborczych
 Zarządzenie nr 409 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plalatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:31 Informację zaktualizowano 2018-09-25 08:43:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych
 Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 10:37:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 10:32:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13
sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:39:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji
związanej z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków unijnych przez
Gminę Stęszew
 Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:37:04 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:30:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:51 Informację zaktualizowano 2018-08-14 09:43:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:41 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:27:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:29 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:25:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia
klauzuli dokumentów wytworzonych i
przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia klauzuli dokumentów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:18 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:24:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:59:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:40 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:52:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:30 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:36:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:13 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:14:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół CUW w Stęszewie
 Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół CUW w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:59 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:08:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:44 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:03:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:33 Informację zaktualizowano 2018-08-03 11:52:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2,
62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 14:09:34 Informację zaktualizowano 2018-07-03 14:15:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:02:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w
Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 09:52:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji rządowego programu "Dobry start"
 Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 09:49:28 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:11:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:26 Informację zaktualizowano 2018-06-08 20:31:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:15 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:07:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:03 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:03:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania
ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych
wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz
używania wody z wodociągu do celów innych niż
socjalno - bytowych i dla zwierząt
 Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych niż socjalno - bytowych i dla zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 11:10:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:08:26 Informację zaktualizowano 2018-05-08 10:26:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie
przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:08:17 Informację zaktualizowano 2018-05-08 10:19:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:44 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:24:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania instrukcji bezpieczeństaw
pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w
Stęszewie ul. Poznańska 11
 Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństaw pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w Stęszewie ul. Poznańska 11
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:35 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:21:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2018
 Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:24 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:17:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji
 Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:12 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:13:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:06:54 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:04:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 11:55:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 13:37:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 09:47:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 375 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 01 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018.
 Zarządzenie nr 375/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 14:27:25 Informację zaktualizowano 2018-03-01 14:29:56, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż
nieruchomości położonych w Stęszewie i
Strykowie
 Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Stęszewie i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 21:38:01 Informację zaktualizowano 2018-02-28 22:15:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 373 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie
Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza
Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018.
 ZARZĄDZENIE NR 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 14:11:31, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9
lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 12:57:38 Informację zaktualizowano 2018-02-14 09:31:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:16:57 Informację zaktualizowano 2018-02-09 11:18:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:07:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:03:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:56:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:53:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu
dokumentów finansowo - księgowych oraz
dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:50:15 Informację zaktualizowano 2018-05-09 10:59:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 363
 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:50:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku
 Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:48:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:45:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 11:16:40 Informację zaktualizowano 2018-01-03 11:18:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku