Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:15:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2016 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:40:39 Informację zaktualizowano 2016-01-09 14:44:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:16 Informację zaktualizowano 2016-01-18 14:42:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:35 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:50 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:50:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:07 Informację zaktualizowano 2016-01-18 13:46:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:26 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:00:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:39 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:02:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo,
Modrze, Zamysłowo

Treść uchwały


Załącznik nr 1 - mapka (.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:08:30 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:15:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoró formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 12:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku