Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:15:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2016 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:40:39 Informację zaktualizowano 2016-01-09 14:44:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:16 Informację zaktualizowano 2016-01-18 14:42:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:35 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:50 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:50:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:07 Informację zaktualizowano 2016-01-18 13:46:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:26 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:00:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:39 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:02:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo,
Modrze, Zamysłowo

Treść uchwały


Załącznik nr 1 - mapka (.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:08:30 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:15:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoró formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 12:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku