Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych"
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:31:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:35:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:38:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:51:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:55:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:04:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restaruatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:13:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:16:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku