Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 5 strona główna 

sesja 5
 Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 12:03:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca
Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Pełny tekst Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:05:44 Informację zaktualizowano 2015-04-09 07:25:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:06:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Srocko Małe (osada) na Srocko (osada)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:08:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/48/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Wielka Wieś (wieś) na Wielkawieś (wieś)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:10:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/49/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:12:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Będlewie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:16:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:18:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/52/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu geodezyjnego Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:19:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/53/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:21:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nadania nazwy kompleksowi boisk sportowych w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:22:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:24:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:28:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:30:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/58/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:31:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku