Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:46:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:48:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:50:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:07:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:11:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:18:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" w latach 2015/2018
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:23:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku