Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 Uchwała nr X/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:04:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:07:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:08:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmienioną Uchwałą nr II/16/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:12:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:13:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:15:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:09:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:10:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/99/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:11:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:14:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:16:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Łódź
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:18:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr VI/64/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:22:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:24:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/105/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 14:26:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku