Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:09:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:12:59 Informację zaktualizowano 2015-09-23 11:33:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:16:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:18:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:20:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:22:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:25:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku