bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:15:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2016 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-09 14:40:39 Informację zaktualizowano 2016-01-09 14:44:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Część 1, Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:16 Informację zaktualizowano 2016-01-18 14:42:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:35 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:05:50 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:50:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:07 Informację zaktualizowano 2016-01-18 13:46:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:26 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:00:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:06:39 Informację zaktualizowano 2016-01-18 12:02:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo,
Modrze, Zamysłowo

Treść uchwały


Załącznik nr 1 - mapka (.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:08:30 Informację zaktualizowano 2016-01-18 11:15:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoró formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 12:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   2024
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl