Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:27:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:30:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:33:29 Informację zaktualizowano 2015-11-18 13:45:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:35:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:45:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stęszew w stowarzyszeniu o nazwie "Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło"
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:47:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:49:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XII/124/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12.2003 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:51:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:53:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:54:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:56:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
wersja do druku