bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:27:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:30:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:33:29 Informację zaktualizowano 2015-11-18 13:45:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:35:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:45:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stęszew w stowarzyszeniu o nazwie "Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło"
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:47:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:49:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XII/124/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12.2003 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:51:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:53:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:54:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-11-21 11:56:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   2024
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl