bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych"
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:31:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:35:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:38:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:51:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:55:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:04:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restaruatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:13:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 12:16:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl