bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 5 strona główna 

sesja 5
 Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 12:03:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca
Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Pełny tekst Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:05:44 Informację zaktualizowano 2015-04-09 07:25:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:06:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Srocko Małe (osada) na Srocko (osada)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:08:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/48/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Wielka Wieś (wieś) na Wielkawieś (wieś)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:10:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/49/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:12:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Będlewie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:16:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:18:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/52/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu geodezyjnego Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:19:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/53/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:21:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nadania nazwy kompleksowi boisk sportowych w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:22:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:24:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:28:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:30:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr V/58/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:31:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl