Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 13:04:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 14:40:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:40:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:42:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji budżetu, finansów, inwestycji, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i przestrzennej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:44:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/27/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:46:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/28/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Konisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:48:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/29/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:49:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/30/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:51:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/31/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:53:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku