Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 Uchwała nr XXXIX/330/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2014-09-25 12:28:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIX/331/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-09-25 13:23:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2014-09-25 13:55:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/333/2014


Załącznik nr 2.1 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 35 MB)


Załącznik nr 2.2 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 42 MB)


Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/333/2014

 Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 08:12:58 Informację zaktualizowano 2014-09-26 08:55:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5,
598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3,
12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb
Dębienko, gm. Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/334/2014

 Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:00:44 Informację zaktualizowano 2014-09-26 09:23:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:25:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:26:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku