Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 35 strona główna 

sesja 35
 Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:32:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:34:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:41:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:23:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:25:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:26:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:35:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:37:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:38:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/319/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:40:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/320/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:42:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:43:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku